Info

IlonPolku verkkokauppa on tarjonnut luotettavaa kaupankäyntiä jo vuodesta 2007. Toimintaamme ohjaavat ehdoton rehellisyys ja luotettavuus, kristillisten arvojen kunnioittaminen sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien arvostaminen. Haluamme tarjota asiakkaillemme viihtyisän, laadukkaan ja turvallisen verkko-ostamisen. Kaikki asiointi tapahtuu turvallisesti SSL- suojatussa yhteydessä.

Mukavia ostoshetkiä!

Asiakaspalvelu

Jos tarvitset apua verkkokaupasta tilaamiseen tai haluat saada lisätietoja tuotteista, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Voit myös tilata tuotteita suoraan asiakaspalvelustamme.

Puhelin
050 306 1052
ma-pe klo 9.00-15.30

Sähköposti
asiakaspalvelu@ilonpolku.fi

Kirjeposti
IlonPolku verkkokauppa
"Asiakaspalvelu"
Keluveneenväylä 2 B 8
90650 Oulu

Tietoturva

IlonPolku verkkokaupan ja asiakkaan välinen yhteys on suojattu käyttämällä SSL-suojausta (Secure Sockets Layer). SSL-yhteys suojaa tietoliikenteen niin, ettei ulkopuolinen pysty saamaan selville henkilökohtaisia tietojasi. SSL-suojausta käyttävät mm. kotimaiset verkkopankit. Tunnistat suojatun yhteyden osoiterivillä olevasta lukko -kuvakkeesta sekä verkko-osoitteen alussa olevasta https:// -merkinnästä. (Mikäli lukkokuvake ja http jälkeinen s-kirjain puuttuvat osoitteen alkuosasta, sivusto ei sisällä ssl-suojausta)

Tilauksen yhteydessä annetut tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin.

Evästeiden käyttö

Käytämme verkkokaupassamme evästeitä. Evästeiden avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Yleensä evästeet ovat verkkoselaimessa oletuksena sallittuina, mutta käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai poistaa evästeet selailun päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista ohjeista evästeiden sallimiseksi tai kieltämiseksi löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

Rekisteriseloste

1. ILONPOLKU VERKKOKAUPAN ASIAKASTIETOREKISTERIN REKISTERISELOSTE


Tämä on IlonPolku verkkokaupan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.02.2018. Viimeisin muutos 27.02.2018.
 

Rekisterinpitäjä
IlonPolku verkkokauppa
Keluveneenväylä 2 B 8
90650 OULU
050-3061052
ilonpolku@ilonpolku.fi
 
Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Soili Kokko
Keluveneenväylä 2 B 8
90650 OULU
050-3061052
soili.kokko@ilonpolku.fi
 
Rekisterin nimi
Yrityksen asiakastietorekisteri
 
Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen.
 
Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja muut asiakaskohtaiset tiedot. Rekisteröityneillä asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana. Asiakkaan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot: asiakkaan ilmoittama puhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoja varten. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.
Asiakastietoja ei poisteta, mikäli rekisterissä oleva henkilö ei sitä erikseen pyydä. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tulla unohdetuksi (kts. rekisteriselosteen kohta ”Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet”).
 
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (kirje, sähköposti) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (kirje, sähköposti) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 

2. ILONPOLKU VERKKOKAUPAN SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN REKISTERIN REKISTERISELOSTE

 
Tämä on IlonPolku verkkokaupan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.02.2018. Viimeisin muutos 27.02.2018.
 
Rekisterinpitäjä
IlonPolku verkkokauppa
Keluveneenväylä 2 B 8
90650 OULU
050-3061052
ilonpolku@ilonpolku.fi
 
Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Soili Kokko
Keluveneenväylä 2 B 8
90650 OULU
050-3061052
soili.kokko@ilonpolku.fi
 
Rekisterin nimi
Sähköisen markkinoinnin rekisteri
 
Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sähköisen markkinoinnin toteuttaminen.
 
Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan sähköpostiosoite ja uutiskirjeen tilauspäivämäärä.
Asiakastietoja ei poisteta, mikäli rekisterissä oleva henkilö ei sitä erikseen pyydä. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tulla unohdetuksi (kts. rekisteriselosteen kohta ”Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet”).
 
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan ja antaa suostumuksensa sähköiselle markkinoinnille.
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle IlonPolku verkkokaupan sähköistä markkinointia ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien järjestelmiin.

IlonPolku verkkokaupan sähköisen markkinoinnin kumppanit

Nimi

Palvelu

Palvelinten sijainti

The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)

Uutiskirje

Yhdysvallat

Facebook Inc.

Mainokset

Yhdysvallat ja EU

Google, LLC

Mainokset

Yhdysvallat ja EU

 
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (kirje, sähköposti) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (kirje, sähköposti) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).